Jun 23, 2012

ตุ๊กตาีรับปริญญา ป.โท ม.เกษตร พวงกุญแจ 4.5 นิ้ว

หลังจากห่างหายไปนาน ขอลงรูปตุ๊กตารับปริญญา ป.โท ม.เกษตร ให้ดูค่ะ
เพิ่มส่งงานวันนี้เอง
ตุ๊กตารับปริญญา 159.-

ตุ๊กตารับปริญญา 159.-

เตรียมส่งสินค้า

ตุ๊กตารับปริญญา ตัวนี้ผู้ชายค่ะ
เพิ่มเติมรูป ตุ๊กตาถัก ปริญญาตรี ม.เกษตร 

ตัวนี้ถักเป็นตัวต้นแบบตรงพู่ยังไม่ค่อยถูกใจ ตัวต่อไปพู่ดีกว่านี้ค่ะ แต่ถ่ายรูปไม่ทันเพราะต้องรีบส่งงาน งานร้อนๆตลอด ^^